ست میز ناهارخوری

 • میز ناهار خوری
  فروش ویژه!
  رنگ بندی:دارد موجود در مدل 4 نفره|6 نفره|8 نفره متریال صندلی ها: چوب تمام راش درجه یک متریال میز:چوب راش ابعاد میز4 نفره:120*80 سانتی متر ابعاد میز6 نفره:155*90 سانتی متر...
  تومان7,850,000تومان11,800,000
 • میز ناهار خوری
  فروش ویژه!
  رنگ بندی:دارد موجود در مدل 4 نفره|6 نفره|8 نفره متریال صندلی ها: چوب تمام راش درجه یک متریال میز:چوب راش ابعاد میز4 نفره:120*80 سانتی متر ابعاد میز6 نفره:155*90 سانتی متر...
  تومان8,150,000تومان12,100,000
 • میز ناهار خوری
  فروش ویژه!
  رنگ بندی:دارد موجود در مدل 4 نفره|6 نفره|8 نفره متریال صندلی ها: چوب تمام راش درجه یک متریال میز:چوب راش ابعاد میز4 نفره:120*80 سانتی متر ابعاد میز6 نفره:155*90 سانتی متر...
  تومان8,450,000تومان12,500,000
 • میز ناهار خوری
  فروش ویژه!
  رنگ بندی:دارد موجود در مدل 4 نفره|6 نفره|8 نفره متریال صندلی ها: چوب تمام راش درجه یک متریال میز:چوب راش ابعاد میز4 نفره:120*80 سانتی متر ابعاد میز6 نفره:155*90 سانتی متر...
  تومان8,250,000تومان12,200,000
 • میزناهارخوری
  فروش ویژه!
  رنگ بندی:دارد موجود در مدل 4 نفره|6 نفره|8 نفره متریال صندلی ها: چوب تمام راش درجه یک متریال میز:چوب روس ابعاد میز:120*80 کف صندلی :ام دی اف مسحتکم صفحه میز...
  تومان4,300,000تومان6,400,000
 • میزناهارخوری
  فروش ویژه!
  رنگ بندی:دارد موجود در مدل 4 نفره|6 نفره|8 نفره متریال صندلی ها: چوب تمام راش درجه یک متریال میز:چوب روس ابعاد میز:120*80 سانتی متر کف صندلی :ام دی اف مسحتکم...
  تومان4,400,000تومان6,500,000
 • میزناهارخوری
  فروش ویژه!
  رنگ بندی:دارد موجود در مدل 4 نفره|6 نفره|8 نفره متریال صندلی ها: چوب تمام راش درجه یک متریال میز:چوب روس قطر میز:90سانتی متر کف صندلی :ام دی اف مسحتکم صفحه...
  تومان4,300,000تومان6,400,000
 • میزناهارخوری
  فروش ویژه!
  رنگ بندی:دارد موجود در مدل 4 نفره|6 نفره|8 نفره متریال صندلی ها: چوب تمام راش درجه یک متریال میز:چوب روس قطر میز:90 سانتی‎‌متر کف صندلی :ام دی اف مسحتکم صفحه...
  تومان4,300,000تومان6,400,000
 • میزناهارخوری
  فروش ویژه!
  رنگ بندی:دارد موجود در مدل 4 نفره|6 نفره|8 نفره متریال صندلی ها: چوب تمام راش درجه یک متریال میز:چوب راش ابعاد میز4 نفره:120*80 سانتی متر ابعاد میز6 نفره:155*90 سانتی متر...
  تومان7,950,000تومان11,900,000
 • میز ناهار خوری
  رنگ بندی:دارد موجود در مدل 4 نفره|6 نفره|8 نفره متریال صندلی ها: چوب تمام راش درجه یک متریال میز:چوب راش ابعاد میز4 نفره:120*80 سانتی متر ابعاد میز6 نفره:155*90 سانتی متر...
  تومان8,050,000تومان12,000,000
 • میزناهارخوری
  فروش ویژه!
  رنگ بندی:دارد موجود در مدل 4 نفره|6 نفره|8 نفره متریال صندلی ها: چوب تمام راش درجه یک متریال میز:چوب راش ابعاد میز4 نفره:120*80 سانتی متر ابعاد میز6 نفره:155*90 سانتی متر...
  تومان7,650,000تومان11,600,000
 • میزناهارخوری
  فروش ویژه!
  رنگ بندی:دارد موجود در مدل 4 نفره|6 نفره|8 نفره متریال صندلی ها: چوب تمام راش درجه یک متریال میز:چوب راش ابعاد میز4 نفره:120*80 سانتی متر ابعاد میز6 نفره:155*90 سانتی متر...
  تومان7,350,000تومان11,100,000
 • میزناهارخوری
  فروش ویژه!
  رنگ بندی:دارد موجود در مدل 4 نفره|6 نفره|8 نفره متریال صندلی ها: چوب تمام راش درجه یک متریال میز:چوب روس قطر میز:90 سانتی متر کف صندلی :ام دی اف مسحتکم...
  تومان4,400,000تومان6,500,000
 • میزناهارخوری
  فروش ویژه!
  رنگ بندی:دارد موجود در مدل 4 نفره|6 نفره|8 نفره متریال صندلی ها: چوب تمام راش درجه یک متریال میز:چوب روس ابعاد میز:120*80 کف صندلی :ام دی اف مسحتکم صفحه میز...
  تومان4,300,000تومان6,400,000
 • میزناهارخوری
  فروش ویژه!
  رنگ بندی:دارد موجود در مدل 4 نفره|6 نفره|8 نفره متریال صندلی ها: چوب تمام راش درجه یک متریال میز:چوب راش ابعاد میز4 نفره:120*80 سانتی متر ابعاد میز6 نفره:155*90 سانتی متر...
  تومان7,850,000تومان11,800,000
 • میزناهارخوری
  رنگ بندی:دارد موجود در مدل 4 نفره|6 نفره|8 نفره متریال صندلی ها: چوب تمام راش درجه یک متریال میز:چوب راش ابعاد میز4 نفره:120*80 سانتی متر ابعاد میز6 نفره:155*90 سانتی متر...
  تومان7,850,000تومان11,800,000